كين موزيك
آهنگ جديد

ترجمه زيرنويس فيلم در زندگي امروزه براي اكثر افراد داراي اهميت است.

براي خيلي از انسان ها پيش آمده است كه يك فيلم را كه تعريفش را بسيار شنيده اند، براي تماشا در دستگاه پخش قرار ميدهند.

يك ربع اول فيلم را نگاه ميكنند و چون چيزي متوجه نميشوند، كلافه دستگاه را خاموش كرده و از ديدن ادامه ي فيلم منصرف ميشوند.

سايت هاي مختلف ترجمه ي اكثر فيلم ها و سريال هاي روز دنيا را براي دانلود قرار داده اند.

اما هستند فيلم و سريال هايي كه هيچ كجا ترجمه ي آن ها پيدا نميكنيد.

شما ميتوانيد آن فايل را به يكي از سايت هاي ترجمه مانند ترجمه تخصصي ايرانيان واگذار كنيد تا اين سايت پس از مشاهده و قيمت گذاري، فرايند ترجمه زيرنويس فيلم شما را آغاز كند.

ترجمه ي زيرنويس ممكن است كاربرد هاي مختلفي داشته باشد:

ممكن است ترجمه زيرنويس براي يك فايل با محتواي حقوقي باشد.

ممكن است ترجمه زيرنويس براي يك فيلم تخيلي باشد.

ممكن است ترجمه زيرنوس براي يك موزيك ويديو باشد

ممكن است ترجمه زيرنويس براي يك فيلم آموزشي باشد.

در صورتي كه شما فايل انگليسي زير نويس را داشته باشد، ميتوانيد به راحتي آن را ثبت سفارش كنيد، و پس از قيمت گذاري و پرداخت، در زمان مشخص شده فايل ترجمه شده خود را دريافت كنيد.

در صورتي كه شما فايل را در اختيار نداريد اما اين فايل از اينترنت قابل دانلود است، ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد و اطلاعات لازم را در اختيار ايشان قرار دهيد

سپس اين فايل براي شما دانلود ميشود و ترجمه شما پس از طي مراحل ذكر شده در بالا آغاز ميشود.

نكته اي براي مترجمين عزيز:

براي ترجمه زيرنويس فيلم ، شما ميتوانيد رو فايل انگليسي راست كليك كنيد سپس با استفاده از notepad فايل را باز كنيد.پس از آن به راحتي ميتوانيد با پاك كردن قسمت هاي انگليسي و جايگزين كردن ترجمه ي مناسب فارسي، كار خود را به سرانجام برسانيد.

براي تنظيم زمان زير نويس فيلم ميتوانيد نرم افزار Subtitle Edit را دانلود كنيد.

كافيست زيرنويس را در محيط نرم افزار باز كنيد. سپس هر خط از زيرنويس و زمان شروع و مدت نمايش آن در نرم افزار ديده ميشود. 

براي تنظيم زمان هر خط از زيرنويس، آن خط را انتخاب كنيد. سپس در بخش Start Time و Duration ميتوانيد زمان آن را تنظيم كنيد.

منبع : https://iraniantranslate.com/blog/%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87-%d8%b2%db%8c%d8%b1%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3-%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85/


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۴۴:۰۵ ] [ ملودي ] [ نظرات (0) ]

مقدمه

تحقيقات مردم نگاري تنها با مشاهده مشاركتي و مصاحبه غير سازمان يافته انجام نمي گيرد بلكه براي دسترسي به جهان بيني و روابط متقابل اجتماعي آنها فنون ديگري هم وجود دارد(مك نيل ، روش تحقيق در علوم اجتماعي ( جامعه شناسي ، ترجمۀ رحيم فرخ نيا ، 1374 ). يكي از فنون مردم نگاري ، استفاده از سرگذشت زندگي افراد است كه در آن نحوه درك ، واكنش وتمايلات ، مشاركت وتغييراتي را كه در زندگي آنها رخ داده است ، آشكار مي كند(فرخ نيا ،1381 ).يك چنين شرح حال هايي مي توانند گوناگوني هايي را كه در چهارچوب هر اجتماعي وجود دارد نشان دهند زيرا در اينجا تأكيد بر اين است كه آدم هاي متفاوت چگونه با برخي مسائل واحد برخورد مي كنند و آنها را به تفسير مي كشند(كتاك ،1386 ).

تعاريف سرگذشت پژوهي

مك نيل در كتاب روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي ، سرگذشت پژوهي را اين گونه تعريف مي كند: «سرگذشت يا داستان زندگي نوعي زندگي نامه شخصي است كه از طريق مصاحبه و گفت گوي هدايت شده به دست مي آيد» (مك نيل ،  روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي ، ترجمۀ محسن ثلاثي ، 1378 ، 102 ) .
آقاي دكترساروخاني ، سرگذشت پژوهي را بدين گونه شرح مي دهند:
«سرگذشت پژوهي شيوه اي در مطالعات فراگير درباب حيات فردي بوده و به صور گوناگون تحقق پذير است :

 1. شناخت وصفي كه از طريق پژوهش در باب گذشته و حال يك فرد خاص بدست مي آيد.
 2. شناخت ژرفائي با استفاده از مشاهده همراه با مشاركت ، روشهاي تجربي و حتي پژوهشهاي طولي.
 3. همچنين شناخت علّي و عميق كه از طريق آن به چرائي ها در باب اعمال فردي پاسخ داده مي شود » (ساروخاني ،1386 :309-308 ).

كاربرد سرگذشت پژوهي

كاربرد سرگذشت در جامعه شناسي نوين با مكتب شيكاگو در دهۀ 1930 آغازشد . از آنجا كه علاقۀ عمدۀ جامعه شناسان مكتب شيكاگو بررسي شيوه هاي زندگي مردم از ديدگاه خود آنها بود ، سعي كردند با كاربرد سرگذشت ها دربارۀ گذشته مردم مورد بررسي اطلاعاتي كسب كنند.در سال هاي اخير نيز ، فن سرگذشت نويسي در تحقيق جامعه شناختي احيا شده است و كساني كه مي خواهند درباره جامعه مورد بررسي شان«تاريخ شفاهي»تنظيم كنند مي توانند از آن استفاده كنند. با تركيب سرگذشت ها و مدارك شخصي مانند نامه ها و خاطرات شخصي مي توان نشان داد كه مردم عادي در گذشته چگونه زندگي مي كردند. كاربرد سرگذشت ها به عنوان مواد توضيحي و روشنگر در ارتباط با انواع داده هاي ديگري است كه به شيوه بازنماتري گردآوري شده مي باشند)مك نيل، روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي ، ترجمۀ محسن ثلاثي ، )1378 ) .انسان شناسان سرگذشت ها را غالباً براي آن گردآوري و ارائه مي كنند تا توصيف مردم نگارانه را با زندگي هاي افراد مرتبط سازند(ژ.پلتو ،1375).

ارزش سرگذشت پژوهي

به عقيده بكر سرگذشت نه يك قصه است و نه يك زندگينامه كه نويسنده آن مي كوشد به ما آن چيزي را بگويد كه خودش مي خواهد بدانيم. وظيفه يك جامعه شناس در مقايسه با يك داستان نويس، اين است كه سرگذشت ها را طوري بنويسدكه : « ملموس تر باشدو بيشتر به مقاصد صاحب سرگذشت اختصاص داده شده باشد تا مقاصد نويسنده، كمتر به ارزش هاي هنري اهميت دهد و بيشتر بيانگر راستين تجربه صاحب سرگذشت و تفسير جهاني باشد كه او در آن زندگي مي كند.جامعه شناسي كه سرگذشتي تهيه و تنظيم مي كند بايد گام هايي در جهت تضمين اين امر بردارد كه سرگذشت او هرچيزي را كه مي خواهيم بدانيم در بر گيرد و هيچ واقعيت يا رويداد مهمي از قلم نيفتد و آنچه واقعي قلمداد مي شود با مدارك موجود ديگر تطبيق داده شود و تفسير هاي صاحب سرگذشت به درستي منعكس گردد» (بكر به نقل از مك نيل ، 1378 : 103 ).
مرور نظرات برخي ازدانشمندان دررابطه با سرگذشت پژوهي
برخي از سرگذشت ها كه اهميت انسان شناختي چشمگيري دارند، به وسيلۀ افرادي گردآوري شدند كه انسان شناس نيستند. يكي از مشهورترين سرگذشت ها، سرگذشت جان تنر است كه توسط دكتر ادوين جيمز در سال 1820 تحرير و ويرايش شده است. تنر ماجراهاي متنوعي را در زندگي پشت سر گذاشته بود و غالباً از سرگذشت او به عنوان داده هاي راجع به شرايط زندگي اقوام سرخ پوست اوجيبوا در مينه سوتاي شمالي در اوايل سدۀ نوزدهم استفاده مي شود. هدف انسان شناسان از گردآوري سرگذشت ها، مرتبط ساختن توصيف هاي مردم نگارانه با زندگي هاي افراد است. هدف پاول رادين از ارائۀ زندگي نامۀ يك سرخ پوست، دست يابي به توصيف يك فرد ميان سال نمونه با توانايي معمولي از زندگي خودش در ارتباط با گروه اجتماعي پرورش يافته در آن بود.
اِل لنگِنس در بحث از كاربردهاي روش زندگي نامه، مسائل نزديكي، ترجمه، اعتمادپذيري و نمونه گيري را مطرح مي كند. او در پاسخ به اين اعتراض كه داده هاي سرگذشت ها را نمي توان از طريق مشاهده ي عيني رفتار واقعي بازسنجي كرد، معتقد است كه هدف اصلي انسان شناسان شناخت الگوهاي باورداشت هاي مردم و برداشت آنها از رويداد هاي گذشته است و نه حقيقت و كذب گفته هاي آنها. اين نكته كه مواد راجع به سرگذشت ها ممكن است از تاريخ هاي حقيقي سودمندتر باشد را جان تيمبر و ماركوت ليبرتي در كتاب "خاطرات يك شايان" به روشني نشان دادند. خاطرات يك سرخ پوست در اين كتاب شايد براي انسان شناسان اهميت بيشتري داشته باشد، زيرا به عنوان مدركي راجع به باورداشت ها كه در تطبيق با زندگي در اردوگاه هاي محصور در داخل جامعه ي آمريكايي مشكلات بسيار دارند مي توان از آن استفاده كرد.
نمونه ي ديگر كار كورا دوبوا با عنوان" مردم آلور" است كه هشت زندگي نامه از آنها را گردآوري كرد.  هدف او تحليل شخصيت آلوريها بود؛ اما سرگذشت هاي آنها از نظر اطلاعات فرهنگي غني هستند. كتاب مردم آلور از اين نظر اهميت دارد كه يك قضيۀ اساسي را در كاربرد سرگذشت ها به منزلۀ داده هايي راجع به فرهنگ ها مطرح مي كند : قضيۀ بازنمايي. اشخاصي كه اشتياق دارند سرگذشت هايشان را براي مردم نگاران شرح دهند، معمولاً اعضاي غير معمولي اجتماعاتشان هستند. بنابراين براي تعميم بايد ويژگي هاي شخصيتي آحاد مردم همگون باشد. يكي از راه حل ها براي اين مساله اين است كه كاربرد سزگذشت ها را به عنوان مواد توضيحي و روشنگر در ارتباط با انواع داده هاي ديگر قرار دهيم(ژ.پلتو، 1375 ) .

تفاوت سرگذشت پژوهي با مطالعه موردي

سرگذشت پژوهي يكي از شيوه ها در مطالعات ژرفائي است .در باب تفاوت آن با مطالعات موردي در معناي اخص كلمه مي توان گفت:

 1. مطالعه موردي در حقوق ، تعليم و تربيت و... نيز مطرح است، در حالي كه سرگذشت پژوهي معاني وسيع مفهوم فوق را ندارد.
 2. در مطالعات موردي ، اساس تحليل بيشتر معطوف رفتار فعلي و زمينه هاي اجتماعي ـ فرهنگي محيط است و حال آن كه در سرگذشت پژوهي اساساً تداوم حيات و گذشته فرد مورد تأكيد است .
 3. هر چند برخي از مطالعات هم در زمره مطالعات مرتبط با سرگذشت پژوهي است ، هم مطالعه موردي به حساب مي آيد .اما در اكثر موارد ، فراگيري زمينه ، تعدد اضلاع ، ابعاد وسيع جامعه شناختي و... در مطالعات موردي وجه تميز آنان از سرگذشت پژوهي است» ( ساروخاني ،1386 :310 ).

مزاياي سرگذشت پژوهي

 1. هر سرگذشتي در ساخت تصويري از زندگي اجتماعي در زمان و مكان مورد بررسي مي تواند نقش داشته باشد.
 2. يك سرگذشت غالباً مي تواند آن حوزه اي از تحقيق اجتماعي را كه بسيار خشك و ملال آور شده است دلچسب سازد.
 3. سرگذشت مي تواند شرح زنده اي از زندگي يك نوع آدمي كه ما هرگز نمي توانيم ملاقاتش كنيم در اختيارمان گذارد.از اين طريق،ما مي توانيم او را نه به عنوان يك آدم قالبي،بلكه به صورت يك شخص زنده ببينيم.
 4. در تحليل نهايي، صحبت ما هميشه راجع به آدم هاست.
 5. سرگذشت را به عنوان راهنماي اوليه براي«فتح باب»هر گونه تحقيق مردم نگاري نيز مي توان به كار بست(مك نيل:1378 :104-103 ).

معايب سرگذشت پژوهي

 1. سرگذشت ها را نمي توان به عنوان بازنماي زندگي كل افراد جامعه معتبر دانست.
 2. درباره صحت يادآوري واقعيت هاي گذشته ،مسايلي مطرح است.
 3. سرگذشت ها نظري به گذشته از ديدگاه زمان حال به شمار مي آيند. گذشته را تنها از طريق چشم انداز زمان حال مي توان به ياد آورد( پلامر به نقل از مك نيل ، 1378 :104 ).

نتيجه گيري

اين تحقيق بحثي بود در جهت بررسي و استفاده از روش سرگذشت پژوهي در مطالعات و تحقيقات مردم نگاري و انسان شناسانه . همان طور كه در متن اشاره شد ، استفاده از اين روش محدوديت ها و مزايايي با خود به همراه دارد ؛ اما در هر حال استفاده از سرگذشت و خاطرات افراد در طول زندگي مي تواند به عنوان يكي از روش هاي بازسازي اطلاعات به دست آمده از روش هاي ديگر تحقيق محسوب شود. سرگذشت پژوهي ، در واقع روش خاصي براي گردآوري داده ها به شمار مي رود كه عمدتاً با مصاحبۀ روايي انجام مي گيرد. در مصاحبۀ روايي تمركز بر تجربه هاي فرد در طول عمرش است.

منابع و مآخذ

 1. ژ.پلتو ،پرتي (1375 ) ، روش تحقيق در انسان شناسي ، ترجمۀ محسن ثلاثي ، تهران : انتشارات علمي .
 2. ساروخاني ، باقر (1386 ) ، روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي ، جلد اول ، چاپ سيزدهم ، تهران : پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي .
 3. فرخ نيا ، رحيم (1381 ) ، مقدمه اي بر مردم شناسي ، چاپ دوم ، همدان : انتشارات دانشگاه بوعلي سينا.
 4. كتاك ، كُنراد فيليپ (1386 ) ، انسان شناسي ؛ كشف تفاوت هاي انساني ، ترجمۀ محسن ثلاثي ، تهران : انتشارات علمي .
 5. مك نيل ، پاتريك (1378 ) ، روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي ، ترجمۀ محسن ثلاثي ، چاپ دوم ، تهران : انتشارات آگاه.
 6. مك نيل ، پاتريك (1374 ) ، روش تحقيق در علوم اجتماعي ، ترجمۀ رحيم فرخ نيا ، همدان : انتشارات جهاد دانشگاهي

منبع


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۳۱:۳۹ ] [ ملودي ] [ نظرات (0) ]

لينك سازي يكي از مهمترين كار هايي است كه يك وبسايت براي پيشرفت به آن نياز دارد . خيلي از كساني كه به تازگي وارد دنياي سئو و بهينه سازي وبسايت شده اند با واژه لينك سازي كمي مشكل دارند و دقيق نميدانند كه چطور ميبايست لينك سازي طبيعي انجام داد .

قبل از هرچيزي بايد بگم لينك سازي به فاكتور هاي زيادي بستگي دارد كه با سرچ در گوگل ميتوانيد به اين فاكتور ها دسترسي داشته باشيد . لينك سازي در وبلاگ ها نيز يكي از بهترين روش هاي دريافت لينك طبيعي ميباشد كه در اين مقاله قصد داريم به شما توضيح دهيم كه چگونه ميتوانيد از وبلاگدهي ها لينك دريافت كنيد .

تا انتهاي اين مقاله همراه ما باشيد :

لينك سازي در وبلاگ ها

همانطور كه در ابتداي اين مقاله عرض كرديم لينك سازي در وبلاگ ها يك روش طبيعي ميباشد و از روش هاي كلاه سياه به حساب نمي آيد البته بعضي از سئوكار ها به اين حرف اعتقاد ندارند و اختلاف نظر در آن وجود دارد ولي به هرحال با توجه به تجربه شخصي بنده لينك ساختن در وبلاگ ها در صورتي كه اصولي باشد باعث افزايش رتبه ميشود .

ساخت بك لينك در وبسايت ها قواعدي را به همراه دارد كه اگر به آنها توجه كنيد درصد پنالتي شدن وبسايت را به صفر خواهد رساند .

سعي كنيد در تمامي وبلاگدهي ها عضو شويد و براي خود حداقل يك وبلاگ راه اندازي كنيد . از آن جايي كه وبلاگ يك ساب دامين از دامين اصلي ميباشد داراي دامين آتوريتي بالايي است و تنها كاري كه شما ميبايست انجام دهيد اين است كه در وبلاگ ها شروع به توليد محتوا كنيد و پيج اتوريتي وبلاگ خود را افزايش دهيد و سپس در آنها شروع به لينك ساختن نماييد .

نكته :

 • اگر با نحوه نوشتن رپورتاژ آگهي آشنايي داشته باشيد بايد بدانيد كه قرار دادن تعداد زيادي لينك در يك مقاله تاثير كمي خواهد داشت و حتما ميبايست در مقالات خود از ۳ الي ۴ لينك استفاده نماييد .
 • لينك گرفتن از وبلاگ هايي كه با پيج اتوريتي ۱ هستند نيز اهميت دارد ولي اگر پيج اتوريتي وبلاگ خود را بيشتر كنيد تاثير ان چند برابر خواهد شد
 • در لينك سازي خود تنوع داشته باشيد يعني فقط با يك انكر تكست يا كلمه كليدي لينك سازي انجام ندهيد و كلمات كليدي خود را تغيير دهيد .
 • فقط در وبلاگدهي ها لينك سازي انجام ندهيد و در فروم ها و … نيز اقدام به لينك سازي كنيد .
 • بيشتر وبلاگدهي ها لينك هاي بصورت فالو ميدهند بنابراين سعي كنيد از وبلاگ هايي لينك بگيريد كه دامين اتوريتي بالاتري نسبت به سايت شما دارند .
 • توجه كنيد كه فقط در وبلاگ ها به وبسايت خود لينك ندهيد يعني در يك مقاله ۱۰۰۰ كاراكتري كه در آن ۵ لينك وجود دارد سعي كنيد ۲ يا ۳ لينك به وبسايت خود دهيد و مابقي لينك ها را به وبلاگ ديگر و يا سايت ديگر دهيد .

اگر به نكاتي كه در بالا گفته ايم به درستي عمل كنيد حتما نتيجه خوبي خواهيد گرفت فقط توجه داشته باشيد كه در لينك سازي عجله اي وجود ندارد و سعي كنيد كم كم اقدام كنيد همچنين يك مقاله راجب به لينك سازي در فروم ها نيز منتشر كرده ايم كه پيشنهاد ميكنم حتما مطالعه نماييد .

ليست بهترين وبلاگدهي هاي ايراني

وبلاگدهي هاي گوناگوني وجود دارند كه شما ميتوانيد در انها اقدام به لينك سازي كنيد كه از قديمي ترين آنها ميتوان بلاگفا , ميهن بلاگ , رز بلاگ و … را اشاره نمود كه علاوه بر لينك ساختن در انها ميتوانيد بازديدكننده به وبسايت خود جذب نماييد .

بالاترين دامين آتوريتي در بين وبلاگ هاي ايراني مطعلق به بلاگفا ميباشد كه داراي دامين اتوريتي ۷۲ است كه بنظر بنده يكي از بهترين وبلاگدهي ها ميباشد . درضمن تعدادي وبلاگ با پيج اتوريتي بالاي ۳۰ نيز در وبسايت تسمينو به فروش گذاشته شده است كه ميتوانيد آن ها را خريداري نموده و در آن ها اقدام به لينك ساختن نماييد .

در وبلاگدهي هاي خارجي نيز لينك سازي انجام دهيم ؟

سيستم هاي وبلاگدهي زيادي وجود دارد در خارج از كشور كه با دامين اتوريتي گاها ۱۰۰ نيز ميباشد مانند وردپرس , بلاگر و … ولي توصيه ميكنيم كه بيشتر در وبلاگدهي هاي ايراني فعاليت داشته باشيد زيرا اين وبلاگدهي ها بيشتر فيلتر هستند و بازديد كننده ايراني نميتوانيد جذب كنيد ولي دركل وبلاگدهي هاي خارجي نيز مفيد هستند ولي نه به اندازه وبلاگدهي هاي ايراني .

نتيجه

لينك بيلدينگ يكي از مهمترين فعاليت ها در سئوي خارجي وبسايت ميباشد و هر وبسايتي ميبايست آن را به درستي انجام دهد و لينك سازي نيز روش هاي گوناگوني دارد كه يكي از آن ها وبلاگ ها ميباشند كه شما با انتشار رپورتاژ اگهي در اين وبلاگ ها ميتوانيد لينك هاي مفيدي را دريافت كنيد .

اميدوارم كه از اين مقاله آموزش سئو و لينك بيلدينگ راضي بوده باشيد و با نظرات خود درباره اين مطلب ديگران را نيز درباره نظرات خود آگاه كنيد

ما براي شما حدود 200 وبلاگ قرار ميدهيم كه ميتونيد لينكسازي رو با مبلغ ناچيزي انجام بديد ليست وبلاگ هارو مشاهده كنيد

http://helenmusic.blogtez.com

http://helenmusic.tebyan.com

http://dlmusicnewsong.parsfa.com

http://newmusicpop.rozblog.com

http://musicdlsong.mihanblog.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://moosighijadid.blog.ir

http://ahanghayeshad.parsiblog.com

http://ahanglove.blogsky.com

http://ahangirani.niloblog.com

http://radiomusic.emyspot.com/blog/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://HappyMusicdownload.blogspot.com

http://downloadahang.eklablog.com

http://mp3ahang.hatenablog.com

http://helenmusicir.wordpress.com

http://musicremix.fardblog.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://musiciranijadid.avablog.ir

http://musicghamgin.javanblog.ir

http://ahangirani2018.monoblog.ir

http://musicorkest.farsiblog.com

https://musicirooni.site123.me

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://newmusic2018.vcp.ir

http://tehranmusic.blogsazan.com

http://rezamohebi.doodlekit.com/blog

http://bestmusic.mizbanblog.com/

http://radiomusic.emyspot.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://ahang2019.tinysite.ir/

http://avamusic.parsablog.com/

http://mp3baran.blogtez.com

http://ahangmojaz2018.bestblog.ir

http://abrmusic.roomfa.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://newsongmusic.niloblog.com

http://ahangirooni.blogsky.com

http://musicshad.persianblog.ir

http://www.oldmusicall.loxblog.com

http://radiojavanmusic2019.mihanblog.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://ahangtaraneh.hamrahblog.com

http://akadmusic.weblog.com.co

http://radiomusic.limoblog.ir

http://pormusic.negarablog.ir

http://alexmusic.blograz.ir

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://ahangirooni.vistablog.ir

http://blogmusic.noblog.ir

http://nex1music.kowsarblog.ir

http://nicmusic.madblog.ir

https://sites.google.com/site/ahoomusic2019/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://jenabmusic.blogr.ir

http://nicemelody.sitearia.ir

http://popmusic.wallinside.com

http://faridmusicall.yektablog.net

http://simamusic.takblog.net

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://bia2music.bigsite.ir

http://ahangfa.azadblog.com

https://sites.google.com/site/musicall2019/

http://arismusic.tebyan.net/newindex.aspx

http://musicgold2019.blogsky.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://ahangnatanz.tebyan.net/newindex.aspx

http://persianmusic2019.mihanblog.com

https://sedabaran2019.blogspot.com/

http://bornamusic1998.loxblog.com/

https://sites.google.com/site/romanjadid2019

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://aradmusic.tebyan.net/newindex.aspx

http://ardalanmusic.loxblog.com/

http://topmusic2019.mihanblog.com

https://sites.google.com/site/romanasheghaneh22

http://bluemusic4.blogsky.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://wikimusic2019.mihanblog.com

http://moosighi2019.tebyan.net/newindex.aspx

http://catmusic2019.loxblog.com/

http://sahelmusic2019.mihanblog.com

https://tehmusic2019.blogspot.com/

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://ahang2020.tebyan.net/newindex.aspx

http://newmusic2019.mihanblog.com

http://azadmusic.blogsky.com/

https://asramusic2019.blogspot.com/

http://popmusic2019.mihanblog.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://Farskids2019.mihanblog.com

http://roztaraneh.tebyan.net/newindex.aspx

https://musicazad2020.blogspot.com/

http://atenaahang.mihanblog.com

http://yasmusic2010.loxblog.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://mahanmusic2019.mihanblog.com

https://ahangpop.persianblog.ir

http://hanrimp3.loxblog.com/

https://parniamusic.blogspot.com

http://vidamusic.unblog.fr/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://ahangfarsi2019.blogsky.com/

http://beckmusic.blogsky.com/

http://ahangseda.tebyan.net/newindex.aspx

https://sites.google.com/site/lormusic2000/

http://lionmusic1100.loxblog.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://rockmusic.tebyan.net/newindex.aspx

http://ariamusic2020.loxblog.com/

http://daryamp3.mihanblog.com

https://ahangkordijadid.persianblog.ir

http://ahangkhas2020.blogsky.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://ahanglorijadid.persianblog.ir

http://leylaahang2019.loxblog.com/

http://badrudmusic.tebyan.net/newindex.aspx

http://ArefMusicall.mihanblog.com

https://sites.google.com/site/kordimusic2019/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://moosighi2019.blog4ever.com

http://dogmusic2211.loxblog.com/

http://musicjadid2019.mihanblog.com

https://musicshomalinew.persianblog.ir

http://royataraneh.blogsky.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://musicjonoobi.persianblog.ir

http://natashadl.mihanblog.com

http://musicirani.niniweblog.com

http://hiradmusic2020.loxblog.com/

http://oldmusic1.blogsky.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://sites.google.com/site/ketabjadid11/

https://sites.google.com/site/beytoote11/

https://sites.google.com/site/yellowmusic23

https://www.plurk.com/helenmusic

https://www.smore.com/wpcvs

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://www.wykop.pl/mikroblog/

http://www.leapzipblog.com/profile/helenmusic76

https://parsamusic65072360.wordpress.com/blog/

http://eduahang.ucoz.net

https://oldmusichappy.blogspot.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://musicwedding2020.blogspot.com

https://radiojavan11.blogspot.com/

https://ahangshad2010.blogspot.com/

https://musicbirthday.persianblog.ir/

https://taranehasheghaneh.persianblog.ir/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://moeinmusic11.persianblog.ir

https://narjesmusic.persianblog.ir

https://mahanmusic2018.persianblog.ir

http://zahramosighi.blogsky.com

http://eshghtaraneh.blogsky.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://silvermusic2020.blog.ir/

http://javadmusic2019.vcp.ir/

http://perspolismusic.niloblog.com/

http://sepahanmusic.niloblog.com/

http://esteghlalmusic.niloblog.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://tractormusic.niloblog.com/

http://zobahanmusic.niloblog.com/

http://fooladmusic.niloblog.com/

http://nasajimusic.niloblog.com/

http://abadanmusic.niloblog.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://parsjonoobimusic.niloblog.com/

http://sepidroodmusic.niloblog.com/

http://messimusic.mizbanblog.com/

http://suarezmusic.haniablog.com/

http://albamusic.dibablog.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://arturmusic.asemanblog.com/

http://ronaldomusic.bestblog.ir/

http://modricmusic.bestblog.ir/

http://kroosmusic.bestblog.ir/

http://marcelomusic.bestblog.ir/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://neymarmusic.farsiblog.com/

http://eriksenmusic.sitearia.ir/

http://kanemusic.sitearia.ir/

http://cavanimusic.sitearia.ir/

http://rabiotmusic.sitearia.ir/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://pogbamusic.rozblog.com/

http://jonesmusic.rozblog.com/

http://hazardmusic.rozblog.com/

http://willanmusic.rozblog.com/

http://kantemusic.rozblog.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://abidalmusic.rozblog.com/

http://cotimusic.rozblog.com/

http://alabamusic.rozblog.com/

http://reusmusic.rozblog.com/

http://ozilmusic.rozblog.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://avamusic22.parsablog.com

http://musicirooni.parsablog.com/

http://avasong.parsablog.com/

http://radiomusic1.parsablog.com/

http://ahangbaran.blogr.ir/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://musicbaran20.blogr.ir/

http://ganjamusic.blogr.ir/

http://bia2music.blogr.ir/

http://popmusic1.blogr.ir/

http://behmusic.blogr.ir/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://orangemusic.noblog.ir

http://rohammusic.monoblog.ir/

http://azitamusic.monoblog.ir/

http://sheydamusic.monoblog.ir/

http://wikisedamusic.monoblog.ir/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://voryamusic.blogsky.com/

http://aydinmusic.blogsky.com/

http://bitamusic.hamrahblog.com/

http://shohrehmusic.hamrahblog.com/

http://hamedmusic.hamrahblog.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://pashamusic.hamrahblog.com/

http://mehrimusic.hamrahblog.com/

http://hadimusic.hamrahblog.com/

http://alirezamusic.hamrahblog.com/

http://najmemusic.hamrahblog.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://rostammusic.blogsky.com/

http://marymusic.blogsky.com/

http://samarmusic.madblog.ir/

http://taranehirani.limoblog.ir/

http://mosighiold.limoblog.ir/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://atenamusic.blograz.ir/

http://mehdimusic.aslblog.ir/

http://atiemusic.loxblog.com/

http://azadehmusic.loxblog.com/

http://hanrymusic.loxblog.com/

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://bigidoomusic.persianblog.ir/

https://dadashmusic.persianblog.ir/

http://aryanamusic.rozblog.com/

http://fazmusic.blogr.ir/

http//farskids.blogr.ir


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۱۲:۰۵ ] [ ملودي ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 5
دیروز : 1
افراد آنلاین : 1
همه : 4536
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد / سایت تفریحی / ربات تلرسام / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ /  گیربکس اتوماتیک خرید از بانه / قیمت گوشی سامسونگقیمت گوشی آیفونخرید لپ تاپ استوک / انجام پروژه متلب / چگونه جذب خود کنیم / قالیشویی در رشت / انجام پروژه های متلب /سایت ایرونی / عکاسی صنعتی / بازی اندروید / آموزش فتوشاپ / telegram channel subscribers / چت روم / خرید آبنما خانگی /  قیمت آجر / خدمات گرافیک فیلابی / دستگاه حضور و غیاب / باران چت